class="archive category category-m-m-antic category-83">
banner

All posts in: M. M. Antić

Probaš i uspeš

I odjednom sam shvatio: postoje reči bez usana. I verovanje bez daha. To je nekakav izazov onoga što je ispred nas, kao da te začikuju da nešto nećeš uspeti, a ti probaš i uspeš. ...

O zivotu Mikinom

O zivotu Mike Antica Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije Miroslav Mika Antic rođen 14. mart 4. 1932 u Mokrinu, Kikinda, preminuo 24. juna u Novom Sadu. Bio je srpski pesnik. U rodnom Mokrinu pohađao je osnovnu ckolu, gimnaziju je završio u ...

Nepovratna pesma

Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš, nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš-nećeš. I ja bežim bez povratka, nikad neću unatrag. Šta ti znači staro sunce, stare staze, stari prag? Tu je ono za čim može da se ...

Samoća

Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdrziš samoću. Dzinovske zvezde samuju na ivicama svemira. Sitne i zbunjene sabijaju se u galaksije. Seme sekvoje bira čistine sa mnogo sunca, uragana i vazduha. Seme paprati zavlači se u ...

Da li sam svuda gde su mi tragovi…

Da li sam svuda gde su mi tragovi, ko zna s’ čim sam se spajao a nisam ga ni takao, možda sam boravio i u svom životu možda postoje izvesni znaci ili kao da je neko stran. Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ...

Ulepšavanje nevidljivog

Usuđujem se da pomislim ovako: u početku je morao biti neki kraj. A da bi postojao kraj, sve je to moralo da se dogodi iz kretanja. U vreme kad nije bilo predstave o sadržini vremena, u prostoru u kom nije bilo pomisli na suštinu dosezanja, pre ...