Osmeh

Tražiš moj osmeh? Nema ga. Uzela si ga i odnela, kao da je bio samo tvoj. Sve je tvoje... Tražiš radost u meni? Nema je. Uzela si je, kao da je samo za tebe bila rezervisana. Sve je tvoje... Tražiš moju podršku u svojim postupcima? Nemaš je. Uzela si je i potrošila. Tražiš moju ruku na ramenu? Kako, kad to nije moja ruka, ne osećam je... Ne osećam ništa više. Prazno. Sve si uzela. Sve je moje, Tvoje.