Jedan FB fan vredi jedan dinar!

Na jednoj od FB fan strana koje administriram sam dobio zanimljivu poruku, citiram:

“Ukoliko ste zainteresovani za nove fanove na Vašoj facebook stranici, mi smo studenti i budući da ne radimo odlučili smo predložiti dovođenje novih fanova nasumično odabranim stranicama na facebook-u, konkretnije mi Vama 1 000 novih fanova, Vi nama 1000 dinara uplatite na račun kada Vam dovedemo fanove.

Mi bi time reklamirali Vašu stranicu i tražili fanove, pa onaj ko želi i koga zanima Vaše poslovanje bi lajkovao i postao fan. S jedne strane mi bi Vama pomogli u povećanju broja fanova, a s druge strane bi Vi nama u povećanju našeg studentskog budžeta i olakšali bi nam troškove studiranja. Obično nam se jave stranice i same koje žele imati više fanova nego konkurencija u istim ili sličnim poslovima.”

U Boru, na EAST WEEKEND FEST-u je zanimljiv panel održao g-din Toma Damjanović i između ostalog je bilo reči o 34 miliona eura, koliko je nezvanično, potrošeno  na kampanje za Izbore 2012. godine. Rečeno je da je na online marketing i kampanju otišlo između 1 i 1.5%, što bi značilo da su sve partije koje su učestvovale na Izborima 2012, potrošile oko 500.000 eura.
Cifra je obrazložena sa dosta argumenata i ja mogu da kažem samo da mislim da je potrošeno srazmerno onome koliko su sva istraživanja pokazala da vredi, tj ne vredi trošiti novac na web.
Imajući u vidu gore citirani oglas, da jedan doveden fan košta 1 dinar, mislim da je i to mnogo para. Kako radimo tako nam se i vraća.

Leave a Reply