Lajkuj me

Dobro znan trenutak svima, trenutak prilaska prozoru u sadašnjost, našem voljenom Facebook-u i klik… Da vidim da li mi je nešto lajkovao-la. Naravno, ima lajkova, ali ne onog očekivanog. I šta sad? Ništa, brže bolje novi status, nova fotka, nova pesma i novo čekanje i pecanje. Od ovog ludaka Facebook-a sam počeo da gledam ili gore levo ili dole desno. Postaću razrok ali u dijagonalu i to će se postati nova dijagnoza, “razrokost FB-2” … Naravoučenije, ako želite da ne budete razroki, ne gledajte u gore spomenute uglove već pravo pred sebe. Neka vam se crveni u uglovima, ignorišite. Biće bolje i po oči i po srce ako je to još kod nekoga živ organ 🙂

 

Leave a Reply